Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 887
  • Trong tuần: 10 562
  • Tất cả: 1556037
Thực hiện quy hoạch, xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 theo Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị

          Ngày 11/3/2022, UBND tỉnh Nam Định có văn bản số 153/UBND-VP chỉ đạo, giao Sở Xây dựng Nam Định chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sau khi nghiên cứu các nội dung liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng Nam Định dự thảo “Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nam Định thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” gửi xin ý kiến các Sở, ngành, đơn vị có liên quan.  Ngày 29/3/2022, Sở xây dựng hoàn thiện dự thảo kèm theo văn bản số 450/SXD-QH báo cáo UBND tỉnh Nam Định xem xét, tham mưu Tỉnh uỷ Nam Định ban hành Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 28/4/2022 thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, một số chỉ tiêu cụ thể giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 được xác định rõ ràng như sau:

1. Giai đoạn đến năm 2030:

- Hệ thống đô thị tỉnh Nam Định có 26 đô thị, trong đó có 01 đô thị loại I, 01 đô thị loại III, 5 đô thị loại IV và 19 đô thị loại V. Các đô thị hiện có và đô thị mới có quy hoạch tổng thể, quy hoạch phân khu, chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị.

- Tỷ lệ đô thị hoá đến năm 2030 phấn đấu đạt 50%.

- Diện tích sàn nhà ở đô thị bình quân đạt 35,7 m2/người, nhà ở kiên cố đạt 100%.

- Tỷ lệ đất giao thông đô thị loại I đạt trên 25%; loại III, IV, V đạt 11-20% đất xây dựng đô thị trở lên. Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đô thị loại I đạt 30%, III đạt 15%; loại IV, V đạt khoảng 5-10% trở lên.

- Tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch tại các đô thị loại I đến loại V đạt 100%; tiêu chuẩn cấp nước đối với đô thị loại I đạt 180 lít/người/ngày đêm, đô thị loại III đạt 125 lít/người/ngày đêm, đô thị loại V đạt 120 lít/người/ngày đêm. Tỷ lệ thất thoát nước đối với đô thị loại I, loại III dưới 15%, đô thị loại IV, V dưới 20%.

- Tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nước đạt trên 90% diện tích lưu vực; tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải đạt 60-80%; 100% các cơ sở sản xuất mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm; các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%.

- Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 100%; chất thải rắn, khu công nghiệp chất thải rắn y tế nguy hại được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đạt 100%.

- Tỷ lệ chiếu sáng đường phố chính và khu nhà ở, ngõ xóm tại các đô thị loại I, loại III đạt 95-100%; các đô thị loại IV, loại V đạt trên 90% chiều dài các tuyến đường chính và trên 85% chiều dài đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng.

- Đất cây xanh đô thị đối với đô thị loại I đạt 12 m2/người trở lên, đô thị loại III đạt trên 10 m2/người, đô thị loại IV, đô thị loại V đạt trên 7 m2/người; trong đó đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đối với đô thị loại I đạt trên 7 m2/người, đô thị loại III đạt trên 6 m2/người, đô thị loại IV, loại V đạt trên 5 m2/người.

- Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 100% hộ gia đình tại đô thị, phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại thông minh; 100% người dân có nhu cầu, đủ điều kiện có tài khoản thanh toán điện tử.

 

anh tin bai

Một góc thành phố Nam Định

               2. Tầm nhìn đến năm 2045:

Nâng tỉ lệ đô thị hóa của tỉnh cao hơn mức trung bình toàn quốc; bộ máy chính quyền đô thị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị.

Nhằm xây dựng hoàn chỉnh, phát triển mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định theo hướng đồng bộ, thống nhất, hiện đại, thông minh, bền vững giàu bản sắc, nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế, xã hội; Khai thác sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm mục tiêu phát triển đô thị bền vững; Tạo môi trường sống chất lượng cao cho dân cư đô thị, đảm bảo lợi ích cộng đồng, hài hoà với lợi ích của Nhà nước và nhà đầu tư. Tỉnh uỷ Nam Định chỉ đạo các Huyện ủy, Thành ủy, các Ban đảng, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW, Chương trình hành động số 19-CTr/TU tới cán bộ, đảng viên; Các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, Chương trình hành động số 19-CTr/TU một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị;  Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng tỉnh uỷ, các Ban Tỉnh uỷ và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU. Định kỳ tổng hợp tham mưu Ban Thường vụ tỉnh uỷ sơ kết, tổng kết việc thực hiện theo quy định./.

Cơ quan: Sở Xây Dựng tỉnh Nam Định
Địa chỉ: 112 Đường Nguyễn Đức Thuận - TP.Nam Định
Điện thoại: (0228) 3649.675 Fax: (0228) 3649.675
Điện thoại đường dây nóng: (0228) 3648.047
Email: soxd@namdinh.gov.vn

 Giấy phép số 04/GP-STTTT ngày 16/9/2019 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cấp  Designed by VNPT Nam Định

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang